Elbilar i skärgården

På öarna i Göteborgs södra skärgård så använde man förr vanligtvis lastmopeder som vardagliga fordon, då det inte är tillåtet att köra bilar på ön som inte tillhör service i form av sophämtning, räddningstjänst och varuutlämning. Även om lagen talar för att man ska använda sig utav hjälm och att man ej får skjutsa någon person på flaket, så gjorde man det ändå. Men efter en olycka på Styrsö, den största ön, där en man dog så började polisen övervaka ön noggrannare. Det var väldigt många som fick böter, både för att ha åkt utan hjälm och med passagerare på flaket. I takt med en hårdare övervakning så började de boende i skärgården skaffa sig golfbilar. Detta är nu det vanligaste fordonet på öarna.

Bilarna är dyra att införskaffa – åtminstone i första hand – men man slipper avgaser och det stigande bensinpriset. Självfallet kostar det att ladda bilarna med elektricitet, men använder man sig av ett mer miljövänligt alternativ där så blir det väldigt billigt till skillnad ifrån att använda sig utav bensin. En annan fördelaktighet är även att vädret inte blir någon faktor, utan man sitter bekvämt skyddat från både regn och vind.